You are Browsing Phong thủy News

2 years ago

Xem tướng tay nợ nần chồng chất

Xem tướng tay nợ nần cho thấy, nếu trên vân Vận mệnh có hình vân đảo có hình dáng trông như hòn đảo là điềm không may mắn

Xem Thêm